การทำแบบประเมิน

https://docs.google.com/forms/d/1ACptDWBTUWnoYuLG_N1G90Fzq7IATDFKfw8qa1g-Qn4/viewform

Advertisements

เรื่องที่เรียนวันที่ 24/01/2556

วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับ….

1.การทำ Widgets โดยใส่

– Link

– RSS Feed

– Facebook like box

– Post I like

– หมวดหมู่

– รูปภาพ

– หน้า

2. เรียนรู้การทำรูปภาพ Animation ให้ภาพที่เราเลือกมาสามรูปกระพริบ โดยทำใน PhotoShop เมื่อทำได้แล้วก็นำรูปAnimationมาใส่ในหน้าแรกของเรา